செவ்வாய், 3 செப்டம்பர், 2013

புலிகளை வெறுக்கும் பெரியவர்

எனக்கு தெரிந்த ஒரு பெரியவர், விடுதலை புலிகளை பற்றி பேசும்போது மிக கடுமையான கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துவார். ஏன் இவருக்கு விடுதலை புலிகள் மீது இவ்வளவு கோபம் என்று நான் நினைப்பதுண்டு. அதற்க்கான விடை இன்று கிடைத்தது. பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன் இவர் ஒருவருடைய பரிதாபமான தோற்றத்தை பார்த்து, குறைந்த வாடகைக்கு வீடு